Naziv
Nabava ulazne rampe za carinski terminal
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe - DODATNI RADOVI
Nabava i ugradnja stolarije u poslovnom prostoru CLUB 92
Izvođenje radova na objektima MZ Kopanice i Lepnica
Nabva opreme za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MZ Lepnica
Zamjena rasvjetnih tijela na području općine Orašje
Asfaltiranje parkirališta kod samostana Tolisa
Zamjena rasvjetnih tijela
Orezivanje drvoreda platana u Orašju
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala
Nabava tonera za printere i kopirne aparate
Printanje naknadnih prijavnih listova
Nabava cvijeća, svijeća i vijenaca
Servisiranje i održavanje službenih vozila
Nabava robe široke potrošnje
Nabava uredskog materijala i pribora
Nabava auto guma i akumulatora i ugradnja istih
Vršenje tiskarskih usluga
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju groblja u naseljenom mjestu Bok
Održavanje programa DataNova
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe
Prijevoz učenika
Nabava polica za arhivu
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV. ulice u Orašju
Uređenje prostora oko Centra za poduzetništvo Orašje
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni "Dusine" Orašje
Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana Orašje
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica)
Pružanje bankarskih usluga
Nabava računalne opreme za rad službi
Uklanjanje dijelova objekata sa javne površine
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala
Izrada glavnog projekta izgradnje dijela 24. ulice u Orašju(spoj s 36-om ulicom)
Nabava ploča za obilježavanje ulica i kućnih brojeva
Korištenje internet izdanja službenih glasila
Izgradnja septičkih jama i priključaka na kanalizaciju za objekte u sklopu Programa oporavka od poplave
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta na Carinskom terminalu
Baždarenje i servis kolske vage
Uređenje groblja u naseljenom mjestu Bok
Nabava LED svjetiljki
Uređenje poslovnih prostorija za arhivu
Rekonstrukcija šalter sale
Sanacija ulaza u Carinski terminal
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
Nabava automobila za potrebe civilne zaštite
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama (automobil)
Izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnih prostorija za UIo/UNO
Čišćenje i ravnanje zemljišta
Nabava licence za antivirusni program
sadnja drvoreda i orezivanje