Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-1428/21

  Orašje, 17. 11. 2021.godine

                    Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  10. SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  24. studenog    2021. godine (srijeda) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kino dvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.09.2021. godine,
  4. Zaključak o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora,
  7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi umirovljenika-penzionera općine Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora,
  9. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja groblja na području MZ Bok, 
  10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje,
  11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Radiopostaja d.o.o. Orašje, 
  12. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje,
  14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2021. godine.

  Predsjednik

  _____________

  Stanko Vincetić