Digitalna pristupačnost
...
Pitaj Gradonačelnika

Poštovane građanke i građani Grada Orašja, ukoliko imate pitanje, prijedlog ili komentar koje želite direktno postaviti Gradonačelniku na raspolaganju vam je obrazac koji trebate popuniti. Hvala Vam na vašim pitanjima, prijedlozima i komentarima i što sudjelujete u direktnoj komunikaciji sa Gradonačelnikom Grada Orašja i molimo Vas da poštujete pravila pristojne komunikacije.

* Obavezno popuniti polje!

Vaše ime i prezime
Vaša adresa stanovanja
Vaš broj telefona
Vaša e-mail adresa
Napišite pitanje, prijedlog ili komentar