Digitalna pristupačnost
...
Gradsko vijeće
Predsjednik Općinskog vijeća

Gradsko vijeće Orašje je zastupničko tijelo građana, koje donosi gradske propise i druge akte iz djelokruga grada, koji se odnose na prava i dužnosti građana, te obavlja druge poslove sukladno ustavu,zakonu i statutu.

 

Gradsko vijeće usvaja Statut grada i njegove izmjene, donosi odluke, druge propise i akte, usvaja proračun, završni račun i donosi propise o financiranju, kao i programe razvoja za pojedine djelatnosti, osniva javna poduzeća, odlučuje o prijenosu javnih ovlaštenja, donosi propise o organizaciji i utemeljenju službi za upravu, utvrđuje nazive ulica, itd.

Rad Gradskog vijeća je javan, a javnost se osigurava dostavljanjem priopćenja tisku, objavljivanjem odluka Vijeća u službenim glasilima, javnim istupanjem vijećnika i na drugi pogodan način.

Vijeće ima 25 vijećnika, koje višestranačkim i demokratskim putem, biraju birači na neposrednim i tajnim izborima na području grada, na period od 4 godine.

Predsjednik Gradskog vijeća je Stanko Vincetić (HDZ BiH)

Dopredsjednik Gradskog vijeća je Alen Aljukić (SDA)

 

Sastav Gradskog vijeća Orašje čine sljedeći vijećnici:

1. Vincetić Stanko, HDZ BiH

2. Živković Kristina, HDZ BiH

3. Maroš Marko, HDZ BiH

4. Kopić Anica, HDZ BiH

5. Šošić Danijel, HDZ BiH

6. Pejić Josip, HDZ BiH

7. Oršolić Mijo, HDZ BiH

8. Ilišević Nikola, HDZ BiH

9. Mišković Andrea, HDZ BiH

10. Topić Dražen, HDZ BiH

11. Džoić Marinko, HDZ BiH

12. Marić Mato, HDZ BiH

13. Mikić Zvonko, HDZ BiH

14. Vincetić Ružica, HDZ BiH

15. Kopić Mario, HDZ BiH

16. Dominković Ivan, HDZ BiH

17. Nedić Saša, HDZ BiH

18. Tokalić Nesad, SDA

19. Jahić Amela, SDA

20. Aljukić Alen, SDA

21. Kobaš Anto, HDZ 1990 

22. Nedić Marijan, HDZ 1990

23. Kapetanović Lejla, NEZAVISNI-NEOVISNI

24. Saltović Nusret, PDA

25. Pejić Mario, HSP BiH

 

 

Odbor za izbor i imenovanje:

1. Kristina Živković, vijećnica, predsjednica 

2. Mato Marić, vijećnik, član

3. Amela Jahić, vijećnica, članica

4. Anica Kopić, vijećnica, članica

5. Marinko Džoić, vijećnik, član

 

Odbor za financije i proračun

1. Nikola Ilišević, vijećnik, predsjednik 

2. Ivan Dominković, vijećnik, član

3. Alen Aljukić, vijećnik, član

4. Marijan Martinović, vanjski član

5. Srećko Matanović, vanjski član

 

Odbor za statut, poslovnik i propise

1. Ružica Vincetić, vijećnica, predsjednica 

2. Marko Maroš, vijećnik, član

3. Nesad Tokalić, vijećnik, član

4. Saša Nedić, vijećnik, član

5. Ana Živković, vanjska članica 

6. Mato Živković, vanjski član

7. Dejan Brašnić, vanjski član 

 

Odbor za društvene djelatnosti i pitanja mladih

1. Danijel Šošić, vijećnik, predsjednik 

2. Mario Kopić, vijećnik, član

3. Anto Kobaš, vijećnik, član

4. Mijo Oršolić, vijećnik, član

5. Deniz Kabaklić, vijećnik, član

6. Sanja Baotić, vanjska članica 

7. Matej Živković, vanjski član 

 

Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline

1. Marinko Džoić, vijećnik, predsjednik 

2. Josip Pejić, vijećnik, član 

3. Marijan Nedić, vijećnik, član

4. Amar Džafić, vanjski član

5. Snježana Vukić, vanjska članica 

 

Etički odbor

1. Mijo Oršolić, vijećnik, predsjednik 

2. Amela Jahić, vijećnica, članica

3. Josip Pejić, vijećnik, član

4. Ivana Antičević, vanjska članica 

5. Mirko Živković, vanjski član 

 

Komisija za ravnopravnost spolova

1. Anica Kopić, vijećnica, predsjednica

2. Andrea Mišković, vijećnica, članica 

3. Nusret Saltović, vijećnik, član

4. Marijana Baotić, vanjska članica 

5. Matea Grgić, vanjska članica 

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja 

1. Dražen Topić, vijećnik, predsjednik

2. Zvonko Mikić, vijećnik, član

3. Josip Pejić, vijećnik, član

4. Danijel Šošić, vijećnik, član

5. Amela Jahić, vijećnica, članica

 

Ažurirano: ožujak 2024.