Digitalna pristupačnost
...
Tajnik Gradskog organa uprave

Tajnik Gradskog organa uprave obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad jedinstvenog gradskog organa uprave i u tom vrši sljedeće poslove:

 • koordinira rad temeljnih organizacijskih jedinica Gradskog organa uprave;
 • osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga rada Gradskog organa uprave;
 • realizira program rada Gradonačelnika i Gradskog organa uprave;
 • surađuje između Gradskog organa uprave i drugih tijela;
 • osigurava izvršenje poslova po nalogu Gradonačelnika;
 • upoznaje Gradonačelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže mjere na rješavanju postojećih problema;
 • pomaže Gradonačelniku pri utvrđivanju radnih ciljeva i prati njihovu realizaciju;
 • nazoči sjednicama Stručnog kolegija gradonačelnika;
 • sudjeluje u procesima upravljanja razvojem grada (planiranje, priprema i implementacija strategije lokalnog razvoja i kapitalnim investicijama;
 • objedinjava planove i programe rada, izvješća, informacije i druge materijale iz nadležnosti Gradskog organa uprave koje izrađuju pomoćnici Gradonačelnika u pitanjima iz nadležnosti službi kojima rukovode i te materijale dostavlja Gradonačelniku;
 • rukovodi poslovima javnih nabava;
 • donosi i potpisuje akte i odlučuje o pitanjima za koje ga ovlasti Gradonačelnik;
 • vrši najsloženije poslove za potrebe rada Gradskog organa uprave;
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradskog organa uprave koji su mu zakonom stavljeni u nadležnost i po nalogu Gradonačelnika.