Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-478/21

  Orašje, 22.04.2021.godine

                    Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  29. travnja  2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Viječnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine  Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o cijeni prikupljanja i odvoza otpada,
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje i Nadzornog odbora J.P. „Komunalac”  d.o.o. Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola na području općine Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije,
  10. Prijedlog Odluke o promjeni upisa,
  11. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na građevinskom zemljištu (više kč),
  12. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br 20/4),
  13. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br. 40),
  14. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na  građevinskom zemljištu (k.č. br. 48/2)
  15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za sigurnost prometa na području općine Orašje,
  16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola,
  17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2020. godinu,
  18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje za 2020. godinu,
  19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2020. godinu.

                                                                                                                                          Predsjednik

                                                                                                                                    ________________

                                                                                                                                       Stanko Vincetić