Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

   

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-78/22

  Orašje, 26.01.2022. godine

                 Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

   13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 03.02.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kino dvorani u Orašju

   Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Progama rada Općinskog vijeća Orašje za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o reguliranju prometa na području općine Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije, 
  7. Prijedlog Odluke o upisu prava vlasništva na stanu,
  8. Prijedlog Odluke davanju u zakup poslovnog prostora Crvenom križu općine Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o imenovanju kino dvorane u Orašju u Kulturni centar „Ivo Gregurević“,
  10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novog grba Grada Orašja,
  11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije.

  Napomena: Zbog veličine karti Elaborat o prometnim koridorima teretnih vozila, broj: P-B169/2021 od studenog 2021. godine nije mogao biti kopiran i priložen uz prijedlog Odluke o reguliranju prometa na području općine Orašje, pa napominjemo vijećnicima da je isti dostupan na uvid u Službi za infrastrukturu i investicije.

  Predsjednik

  ____________

  Stanko Vincetić