Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-1636/21

  Orašje, 22. 12. 2021.godine

                Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  12. SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 30. prosinca 2021. godine (četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kino dvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2.  Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje nogostupa i biciklističke staze uz regionalnu cestu R463 Donja Mahala-Bok.

  Predsjednik

  _____________

  Stanko Vincetić