Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-883/22

  Orašje, 8.6.2022. godine

   

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 15.6.2022. godine (srijeda) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Orašje, Oštra Luka, Tolisa, Ugljara i Vidovice,
  5. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli koncesije.

   

  Napomena: Prilozi uz prijedlog Odluke pod točkom 4. dostavljeni su u u materijalima za prošlu sjednicu.