srijeda, 18. svibnja 2022.

Novi traktor za Komunalac
...

Grad Orašje kupio je i dao na korištenje Javnom poduzeću Komunalac novi traktor, te malčer s čekićima. Traktor i oprema kupljeni su od firme Interkomerc iz Šamca, na temelju rezultata provedenog postupka javne nabave i potpisanog Ugovora: „Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama – teretno vozilo sa priključcima“. Cijena traktora s opremom po Ugovoru iznosi 66.631,50 KM.