Digitalna pristupačnost
...
Procedura registracije stranih ulaganja

Postupak registracije pri osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.):

Redni broj

Koraci za registriranje

Nadležna institucija

Vrijeme trajanja

1.

Priprema i sastavljanje osnivačkog akta

Sastavljanje osnivačkog akta vrši notar

1 – 5 dana

2.

Uplata osnivačkog uloga

Poslovna banka po vlastitom izboru

1 dan

3.

Upis u sudski registar (registracija društva)

Općinski sud u Orašju

5 – 10 dana

4.

Izrada pečata

Ovlaštena pečatoreznica

1 - dan

5.

Upis u Registar poslovnih subjekata (statistički broj)

Federalni zavod za statistiku

1 – 2 dana

6.

Pribavljanje poreskog – identifikacijskog broja

Porezna uprava

1 - 2 dana

7.

Otvaranje žiro - računa

Poslovna banka po vlastitom izboru

1 dan

8.

Izjava o ispunjavanju minimalno – tehničkih uvjeta poslovnog prostora

Samostalno ili uz pomoć Službe za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i civilnu zaštitu Grada Orašja

1 dan

9.

Prijava djelatnika

Porezna uprava

1 dan

10.

Carinski broj *

Uprava za neizravno oporezivanje

1 – 3 dana

Ukupno trajanje:

14 – 27 dana

Ukoliko je društvo registriralo vanjsko trgovinsku djelatnost.

Postupak prodaje zemljišta i izdavanja dozvole za gradnju:

Redni broj

Koraci za prodaju zemljišta

Nadležna institucija

Vrijeme trajanja

1.

Odluka o prodaji građevnog zemljišta.

Gradsko vijeće Orašje na prijedlog Gradonačelnika

15 – 30 dana

2.

Raspisivanje Javnog oglasa o prodaji putem javnog nadmetanja – licitacije građevnog zemljišta.

Grad Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova

15 dana

3.

Postupak licitacije.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

1 dan

4.

Najbolji ponuditelj nakon provedenog postupka licitacije, te uplaćenog cjelokupnog iznosa za kupljeno zemljište zaključuje Ugovor o kupoprodaji s Gradonačelnikom.

Notarski ured

2 dana

5.

Provođenje Ugovora – upis u katastar i gruntovnici.

Grad Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova i Zemljišno - knjižni ured

7 dana

6.

Ishođenje urbanističke suglasnosti.

Grad Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova

7 dana

7.

Ishođenje građevinske dozvole.

Grad Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova

7 dana

8.

Ishođenje Uporabne dozvole.

Grad Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova

20 dana

Ukupno trajanje:

74 – 84 dana