Digitalna pristupačnost
...

srijeda, 09. ožujka 2022.

Natječaj za izradu idejnog rješenja sportsko kulturnog centra BEER FEST u Orašju
...

Općina Orašje pokrenula je postupak javne nabave za izradu idejnog rješenja sportsko kulturnog centra BEER FEST u Orašju. Natječajna dokumentacija se može preuzeti na linku.